نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در حوزه فرهنگی قطعا نمره قابل قبلی نخواهد گرفت.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت و گو با بصیر سبزوار، بابیان اینکه متاسفانه در این دوره شاهد حمایت های دولت از حوزه فرهنگ نبوده ایم اظهارداشت: فعالیت ها و عملکرد دولت در حمایت از فرهنگ به هیچ عنوان نمره قبولی دریافت نخواهد کرد.

 

وی به مفهوم فرهنگ در کشور اشاره کرد و افزود: از آنجایی که مردم کشور ما همگی پیرو یکی از ادیان الهی هستند منظور از فرهنگ در کشور ما مجموعه رفتار و برخورد هایی است همسو با دین و برخواسته از دین است که سبک زندگی افراد متاثر ازآنها می شود.

 

ذوالنور در ادامه با بیان اینکه در دولت یازدهم چنین نگاه به فرهنگ وجود ندارد تاکید کرد: متاسفانه در برخی از رفتارها دیده مشود حمایت های نیز از کارهای در تعارض با فرهنگ دینی مردم انجام شده است.

 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از مواضع دولت حمایت از فیلم ها و اثار ضدارزشی و فرهنگ کشور دیده می شود بیان داشت: متاسفانه هیچ گاه شاهد حمایت جدی از فرهنگ مورد نظر رهبری در این دولت نبوده ایم.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب اظهار گله مندی از عملکرد فرهنگی دولت داشته اند تصریح کرد: چه در زمان وزیر قبل و وزیر فعلی این نارضایتی اعلام شده است.

 

ذوالنور همچنین با اشاره به ایه از قران با مظمون  برپایی نماز به عنوان اولین نشانه از حکومت مومنان افزود: نمازی مورد نظر این آیه از قرآن است که مانع از فحشا و منکر در جامعه شده و درتعالی انسان تاثیر گذارباشد.

 

وی همچنین به عدم حمایت از تولید آثا رفاخر ارزشی و مطابق بافرهنگ اسلامی اشاره کرد ادامه داد: متاسفانه کمتر دیده شده است که آثار فرهنگی با این دیدگاه مورد حمایت های فرهنگی دولت قرار گیرد.