این روزها و با نزدیک شدن به ایام انتخابات بنرها و پوسترهایی درگوشه و کنار شهر دیده می شود که با وعده هایی مبهم و به نوعی تبلیغات زود هنگام را شروع کرده اند.

به گزارش بصیر سبزوار،از استفاده از اسامی ائمه و انتخاب طرح های اسلامی به عنوان شعار و نصب پوستر ها در فروشگاهها تا استفاده از عکس یک یاغی به عنوان نماد کار جهادی و گروهی هیچ کدام از دست نامزدهای انتخابات دور نمانده است.

 

در یکی از این بنرها که به صورت تقریبا گسترده و در اندازه های بزرگ بر بیلبوردهای شهر خودنمایی می کند استفاده از عکس “گل محمد” و تبلیغ کار جهادی و گروهی است.

 

فارغ از اینکه این اقدامات آیا در دایره تخلفات انتخاباتی قرار می گیرد و مسئولان تا چه اندازه اجازه خواهد داد تا افرادی که می خواهند در آینده ای نچندان دور به تصویب قانون برای شهروندان همت گمارند این نوع بی قانونی ها را چگونه توجیه خواهند کرد باید پرسید استفاده از عکس یک یاغی چطور و به چه قیمتی به عنوان نماد کار گروهی و جهادی استفاده خواهد شد.

 

داستان گل محمد و اقداماتش از گذشته تا به حال دست خوش تغیراتی بوده به گونه ای که این اتفاقات گل محمد را در اذهان برخی مردم تبدیل به انسانی کرده که در برابر ظلم حکومت وقت ایستاده و به نفع مردم کار می کرده است هرچند که واقعیت داستان به گونه ای دیگر است؛گل محمد یاغی است که مانند دیگر یاغیان دست به غارت و یغماگری می زده است.

 

حال در صورت درست بودن هر یک از روایت باز هم باید این سوال را از افرادی پرسید که این شخص را به عنوان نماد کار جهادی و گروهی انتخاب کرده اند آیا حکومت را ظالم دانسته در برابر کدام این ظلم ایستاده اند  و در برابر آن می خواهند قیام کنند و یا وجه یاغی گری  گل محمد را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

 

آیا وقتی عکس دزد سرگردنه نماد کار جهادی و گروهی شود چه انتظاری باید از افرادی داشت که این فرد اسطوره کارشان است داشته باشیم و نباید انتظار داشت در صورت رای آوردن در شورای شهر همین روش را برای اداره شهر برگزینند.

 

استفاده از این بنرها به نوعی توهین به شعور مردم و گذشته انها نیز محسوب می شود چنان که با وجود بزگانی در این شهر که میتوان از آنها به عنوان نماد پاکدستی و درستکاری استفاده نمود استفاده از تصویر نخراشیده و نتراشیده یک یاغی صدای اعتراض مردم را درآورده است.

 

البته از تمام  این اتفاقات گذشته باید گوشزدی هم به مسئولین داشته که ایا هر طرح و تبلیغی می تواند در بیلبوردهای شهر و در معرض چشم بزرگ و کوچک قرار گیرد و آیا این اسطوره سازی از هرشخصیتی چه تاثیری  در زندگی جوان و نوجوان این شهر نخواهد گذاشت.

 

انتهای پیام/