عضو عالی هیئت نظارت انتخابات در استان خراسان رضوی گفت : تایید صلاحیت ها تمامی ثبت نام کنندگان  توسط هیئت های اجرایی  شبه برانگیز است.

حسین مقصودی در گفتگوی اختصاصی با بصیر سبزوار با بیان اینکه  متاسفانه برخی از ثبت نام کنندگان برای نامزدی در انتخابات شوراها از چند  مرجع استعلام پاسخ منفی دریافت کرده اند اظهارداشت: علی رغم رد شدن و پاسخ منفی این مراجع هیئت اجرای نام این افراد را در بین تایید صلاحیت شدگان گنجاده است.

وی با بیان اینکه هیئت های اجرایی به نظرات مراجع توجه نکرده اند ودر تایید صلاحیت ها برداشت خود از قانون را دخیل کرده و منافع نظام را در نظر نگرفته اند ادامه داد: هیئت های نظارت بدون در نظر گرفتن سلایق شخصی ،حزبی و گروهی با قدرت کار خود را انجام خواهد داد.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شوراسلامی با بیان اینکه شنبه آخرین مهلت اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده است تاکید کرد: متاسفانه برخی از کانون ها قبل از اعلام رسمی هیئت نظارت و با هدف فشار به این هیئت اقدام به تشویش اذهان عمومی در این خصوص می کنند.

 

وی در خصوص رسیدگی به اعتراضات  افراد رد صلاحیت شده پاسخ داد: پس از اعلام نظرنهایی هیئت های نظارت مراجع نظارتی بالا دستی تا مرکز استان می توانند به این اعتراضات رسیدگی کنند.

مقصودیهمچنین با بیان اینکه تنها در صورتی اعتراضات به تهران ارسال خواهد شد که ادله بسیار محکم و از سوی معترضین ارائه شود ادامه داد: حق شکایت برای نهاد های چهارگانه محفوظ بوده ودر صورت عدم اعتنا به نظر این مراجع می توانند از هیئت های اجرایی طرح شکایت کنند.

 

عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر قانونی و عادی تایید صلاحیت ها در هیئت های اجرایی طی نشده است تاکید کرد: نام برخی از افراد که متاسفانه توسط مراجع دارای پرونده های محکومیت اعلام شده اند هم در بین افراد تایید صلاحیت شده دیده می شود.

وی با اشاره به برخی فضا سازی ها علیه هیئت نظارت عنوان کرد:متاسفانه این فضا سازی ها از سوی برخی افراد ایجاد می شود که دارای ابتدایی شرایط ویا مدرک کارشناسی برای ثبت نام هم نبوده اند .

مقصودی در ادامه این نوع رفتار از سوی هیئت اجرایی را تضییع حقوق شهروندی دانست و افزود: باید از هیئت های اجرایی در خصوص تایید برخی افراد پرسید آیا حاضرید سرنوشت خود و خانواده تان را به دست افرادی که دارای محکومیت های قضایی هستند بسپارید.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر مراجع چهارگانه منابع دیگری نیز برای استعلام در اختیار هیئت نظارت وجود دارد ادامه داد: کسانی که دارای محکومیت قضایی هستند نباید انتظار تایید شدن توسط هیئت نظارت را داشته باشند.

 

انتهای پیام/