رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: شرط بقای دانشگاه فناوری های نوین سبزوار اختصاص زمین در مالکیت این دانشگاه است.

به گزارش بصیر سبزوار،محمد جواد حداد نیا در نشست خبری با بیان اینکه دانشگاه فناوری های نوین در سبزوار در سال ۹۱با موافقت قطعی دانشکده و و موافقت اصولی دانشگاه با ۶رشته تحصیلی کار خود را آغاز کرد اظهارداشت: اولین شرط برای تبدیلی موافقت اصولی دانشگاه به موافقت قطعی اختصاص قطعه زمینی  در مالکت دانشگاه بود که متاسفانه این اقدام عملیاتی نشده است.

 

وی که در حال حاضر به عنوان سرپرست دانسگاه فنائری های نوین در سبزوار نیز حضور دارد ادامه داد: در انتهای سال ۹۵ وزارت علوم پس از سه بار مکاتبات مبنی بر پایان مهلت سه ساله موافقت اصولی دانشگاه و بازگشت به دانشکده تذکرات لازم را ابلاغ کرده و حفظ موقعیت کنونی نیازمند همت جدی بدنه شهرستان در تخصیص زمین به این دانشگاه است.

 

حداد نیا با اشاره به اینکه در سنوات ابتدایی و در دوره اول سرپرستی زمینی به مساحت ۱۰۰هکتار جانمایی و اقدامات اولیه برای تخصیص آن به دانشگاه انجام شد  عنوان کرد : متاسفانه مشکلات در حوزه مسکن و شهرسازی مانع از انجام این عمل شد.

 

رئیس دانشگاه حکیم همچنین در خصوص صدور حکم تخلیه از مکان فعلی این دانشگاه در مجموعه خطوط انتقال نفت بیان داشت: پس از امضای قرارا داد با وزارت نفت مبنی بر استفاده این دانشگاه از ساختمان های بلا استفاده مجموعه خطوط انتقال نفت اجاره بهایی ناچیزی میز مقرر گردید که متاسفانه تا انتهای سال ۹۴این مبلغ پرداخت نشده یود.

 

وی ادامه داد: این قصور سبب آغاز روسه حقوقی و منجر به صدور حکم تخلیه در مراجع قضایی شده بود که پس از واگذراری مجدد سرپرستی دانشگاه این مبلغ از منابع داخلی پرداخت گردید.

 

انتهای پیام/