نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نقاط کلیدی و اصلی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است.

ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار بصیر سبزوار، با بیان اینکه با بیان اینکه در شعار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری به دو شرط اصلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است اظهارداشت: امکان ندارد در کشور به تولید توجه شود بدون در نظر گرفتن رونق اشتغال و اینکه موضوع اشتغال بدون درنظرگرفتن تولید داخلی حل شود.

وی با اشاره به اینکه افزاش توان تولید داخلی با با شفاف سازی و استفاده از نیروهای جوان کاردان و متخصص امکان پذیر است تاکید کرد: با در پیش گرفتن این شیوه علاوه بر رونق تولیدمنابع انسانی کشور به بازار کار فراخوانده شده و هردو شرط اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
عضوسابق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قوای سه گانه نظام باید با همراهی هم قوانیم مناسب با ضمانت اجرایی تصویب کنند تصریح کرد: وجود قوانین مرتبط و بدور از بروکراسی های دست و پا گیر نقش سازنده ای در تحقق شعار سال دارد.

نکو همچنین بر نقش پررنگ مردم در عملیاتی کردن این شعار تاکید کرد و افزود: مردم با استفاده از کالاهای داخلی و اصرار خرید این نوع از محضپصولات می توانند نقش هدایتگر مسئولان را ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به منابع طبیعی موجود در کشور اشاره کردو افزود: با طرح کامل آمایش سرزمینی می توان از ظرفیت های بالقوه موجود در جای جای کشور مطلع شد و از این مواهب الهی در راستای تولد داخلی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

نماینده  مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دو عامل مهم تولید که همان منابع انسانی و منابع طبیعی است دراختیار خودمان است ادامه داد: باید از این موقعیت برای ایجاد مزیت های رقابتی استفاده کنیم.

نکو در ادامه با اشاره به اینکه جلوگیری از واردات بیرویه به معنی بستن دروازه های کشور بر روی تمامی کالاهای خارجی نیست ادامه داد: تولید برخی کالاها در کشور میسر نیست و تولید برخی هم دارای منفعت اقتصادی نمی باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه دراین سال ها شاهد ورود کالاهایی به کشور هستیم که مشابه داخلی داشته و در تضاد مستقیم با اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم حرام اعلام شدن ورود چنین کالاهایی به کشور هشدار جدی برای مسئولان است.

نکو با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت دانش آموزان و دانشجویان تحصیل کرده در رشته های فنی ادامه داد: متاسفانه سال ها این افراد با هزینه های بسیار تحصیل کرده و امروز هیچ استفاده ای از توان و ظرفیت انها انجام نمی شود.

 

انتهای پیام/