سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور که خود به عنوان شخص اول قوه مجریه در جریان تمام مسائل قرار دارد، باید تمام قد از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند.

حسن روحانی در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام  و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور باز هم به ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت خود پرداخت و بدون اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت فعلی اقتصاد کشور طوری وانمود کرد که گویی در دوران ۴ ساله ریاست جمهور وی انقلابی در اقتصاد کشور رخ داده است.

روحانی در این دیدار ادعاهای مختلفی را در خصوص عملکرد اقتصادی دولت مطرح کرد، البته این ادعاها به گوش مردم تازگی ندارد چرا که رئیس جمهور تقریبا پیش از این بارها این آمار و ارقام را در سخنرانی ها، مصاحبه ها و جلسات مختلف بیان کرده بود.

از جمله نکاتی که روحانی بار دیگر برای نشان دادن عملکرد مثبت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بر آن تاکید کرد تراز مثبت تجاری ،تورم تک رقمی و خروج از رکود ، تقویت روند اشتغالزایی، جذب سرمایه خارجی ، نوسازی صنایع حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای و فعال کردن ۲۴ هزار واحد صنعتی در کشور بود.

این در حالی است که به گواه نظر صریح بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی که حتی تعداد قابل توجهی از آنان هم در گروه حامیان دولت قرار می گیرند دولت آقای روحانی به دلیل عملکرد بد اقتصادی نتوانسته گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند.

حال سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور که خود به عنوان شخص اول قوه مجریه در جریان تمام مسائل قرار دارد باید تمام قد از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند.

البته در پاسخ به این سوال اولین نکته ای که به ذهن متبادر می شود این است که آقای روحانی قصد دارد بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و به ناچار باید عملکرد خود و تیمش را مثبت جلوه دهد، بر همین اساس سعی دارد از حربه “تکرار” برای جا اندختن این موضوع بهره ببرد.

آقای روحانی که در مناظرات تلویزیونی دوران انتخابات جمله معروف “من حقوقدان هستم” را بر زبان جاری کرده بود قطعا بهتر از هر کسی می داند که “تکرار” با “مغالطه تکرار” تفاوت دارد لذا رئیس جمهور حقوق دان باید به این نکته توجه کند که “تکرار”جایگزین “دلیل” نمی شود.

شاید مشاوران رئیس جمهور دراتاق های فکر انتخاباتی به این نتیجه رسیده باشند که تکرار تأثیر روانی دارد، زیرا به تدریج این احساس را در مخاطب شکل می‌دهد که گویا دلیل این مدعا در جای دیگری عرضه شده‌است و مقبول هم بوده‌است؛ هم‌چنین تکرار باعث تداعی معانی می‌شود؛ از این رو به ویژه در تبلیغات به آن توجه می‌شود و سوم این که تکرار، مخاطب را خسته می‌کند و باعث تسلیم وی می‌شود، اما این تئوری که شاید خروجی اتاق فکر انتخاباتی آقای روحانی باشد روی دومی هم دارد که بهتر است به آن هم توجه شود.

روی دوم سکه “تکرار” ادعای موفقیت دولت در حوزه اقتصادی، واقعیاتی است که مردم در زندگی روز مره خود با آن مواجه هستند.

در حال حاضر به خوبی روشن است که مردم نه تنها رضایتی از عملکرد اقتصادی دولت ندارند بلکه به شدت از وضعیت فعلی گلایه مندند به طوری که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند “مردم از مسائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات گلایه‌مندند و احساس ناراحتی و رنج می‌کنند”.

شاید بهتر این باشد که رئیس جمهور و حلقه مشاورانش به جای تمرکز بر این مسئله که آرای مردم را با حربه های مختلف در سبد خود بریزند، با مردم “صادق” باشند و با پذیرش اشتباهات خود از مردم بخواهند تا فرصت دوباره ای به آن ها بدهند و بعد از آن هم تصمیم گیری را به مردم بسپرند.

انتهای پیام/