نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: نام گذاری مجدد سال با نام اقتصاد مقاومتی هشدار جدی به مسئولان بود.

ناصرعاشوری در گفت و گو با خبرنگار بصیر سبزوار، با بیان اینکه نام گذاری مجدد سال با نام اقتصاد مقاومتی به دلیل اهمیت این موضوع در کشور است اظهارداشت: این نام گذاری گوش زد و هشداری به مسئولان برای اجرایی کردن فرامین اقتصاد مقاومتی است.

 

وی با بیان اینکه رونق تولید در کشور سبب ایجاد اشتغال و خواهد شد تاکید کرد: ارتباط تنگاتنگ اشتغال با مسائل اجتماعی سبب خواهد شد تا با ایجاد شغل بسیاری از مسائل و معضلات اجتمای به خودی خود مرتفع شود.

 

عاشوری در ادامه با اشاره به قوانین مزاحم در حوزه تولید و اشتغال کشور تصریح کرد: مجلس و دولت باید با تمام توان اقدام به حذف قوانین مزاحم تولید کرده و راه را برای رونق اقتصادی باز کنند.

 

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای جامه عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام انقلابی هستیم تاکید کرد: با اشتغال اماری و تخطئه کردن دیگران و ناکارآمد دانستن دولت های گذشته این مهم محقق نمی شود.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید گران در کشور باید حاصل دسترنج خود را دیده و با دلگرمی به تولید ادامه دهند تصریح کرد: خوشبختانه کشور در حوزه  تولیدات مختلف دارای توانمندی های خوبی است که ساماندهی مناسب این تولیدات بر عهده دولت می باشد.

 

عاشوری تولید را امری مقدس دانست که دران صنعتگر کشور با تکیه بر توان خود سبب رونق اقتصاد می شود ادامه داد: روی مقابل تولید واردات است که ضربه مهلکی رابر بدنه تولید کشور واد می کند.

 

نماینده سابق محلس شورای اسلامی واردات را هزینه برای تامین حقوق کارگران خارجی دانست و افزود: واردات بایستی در حد ضروریات خلاصه شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از پاساژها ایران یمملو از اجناس بی کیفیت چینی شده است ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانسته دروازه های کشور را بر روی اجناس قاچاق ببندد.

 

وی به برخی حوزه های تولید ی در کشور مانند گل و گیاه ،نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: متاسفانه این حوزه ها با واردات بی رویه روبرو شده و در حال از پای افتادن است.

 

عاشوری خام فروشی را یکی دیگر از معضلات حال حاضر در سیستم اقتصادی دانست و افزود: متاسفانه معادن موجود در کشور از قبیل سنک و خاک به صورت خام و بدون ارزش افزوده به کشورهای دیگر صادر می شود.

 

نماینده سابق مجلس شورا ی اسلامی کنده شدن اقتصاد کشور از نفت را عامل دیگر برای رشد اقتصاد و مقاوم شدن آن دانست و تصریح کرد: کشور باید با استفاده از حوزه های دیگر نظیر مالیات و صادرات غیر نفتی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

انتهای پیام/