عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید قوانین ضد تولیدی موجود در کشور تغیر کند.

به گزارش بصیر سبزوار،حسن رحیم پور شب گذشته در بین نخبگان و فعالان فرهنگی سبزوار با بیان اینکه بیکاری عامل بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه شده است اظهار داشت: متاسفانه قوانین ضدتولیدی در کشور وجود دارد که مسئولین برای تغییر آنها باید تلاش کنند.

 

وی ادامه داد مسئولینی که با تصمیمات و سیاست گذاری های خود باعث تعطیلی کارخانه ها شده و بیکاری کارگران را سب می شوند با ید آگاه باشند که ناهنجاری های ایجاد شده از این تصمیم گریبان گیر انها خواهد شد.

 

رحیم پور با اشاره به واردات بی رویه در کشور تاکید کرد: متاسفانه ایران با این احجم از واردات تبدیل به کشوری مصرف کننده شده است که تا رسیدن به جامعه اسلامی فاصله دارد.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه جامعه ای اسلامی است که میزان تولیدش چند برابر مصرفش باشد تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها حجم مصرف کشور بیشتر از تولیدات شده که میزان واردات ما نیز بسیار بیشتر از صادرات است.

 

وی با اشاره به حجم کالای قاچاق ورودی به کشور از مبادی رسمی این امر  را بسیار ناگوار دانست و افزود: این امر نشان دهنده نبود نظارت درست است که متاسفانه در بسیاری از حوزه ها وجود دارد.

 

رحیم پور با اشاره حضور برخی افراد نالایق در پست ها تاکید کرد: گویا برخی افراد تمام تلاش خودرا برای رسیدن به پیستی خاص صرف کرده و مشکلات مردم و حل انها فراموش می کنند.

 

وی با اشاره به انتخابات ادامه داد: یکی از کارکردهای مهم انتخابات این است که مردم می توانند با بصیرت و تیزبینی افراد نالایق در اداره کشور را حذف کنند.

 

انتهای پیام/