مخاطبان گرامی میتوانند تصاویر زیبای طبیعت روستا و یا محل طبیعت گردی امروز خود را جهت انتشار در وبسایت پایگاه خبری تحلیلی بصیرسبزوار، از طریق تلگرام به ایدی @abooolfazl_afzali ارسال نمایند تا پس از بازبینی، تصاویر بنام خودتان منتشر گردد.