اجتماع فاطمیون در سبزوار با حضور جمع کثیری از ارادتمندان فاطمی در سبزوار برگزار شد.