امروز روز مهندس است و موج تبریک ها به مهندسین عزیز، کشور را فرا گرفته است.

 

امروز  روز مهندس است  و موج تبریک ها به مهندسین عزیز، کشور را فرا گرفته است. با هم بخشی از این پیام ها را مرور می کنیم:

وزیر کار و بیکاری: تبریک به چند میلیون نفری که زیر خط فقر، دست و پا می زنند اما باز هم زندگی خودشان را می سازند.

وزیر راه، شهرسازی، ویلاسازی و هواپیمابازی: این روز را صمیمانه به مهندسین شرکت ایرباس تبریک می گویم.

نعمتی برای صنعت!: تبریک به مهندسین شرکت ارج!

یک آبادانی: عامو از نظر من مهندس، فقط خانم ابتکار که با ابتکاراتشون جلوی ریزگردها رو گرفتن.

روح برجام: تبریک به تمام مهندسین بتن ریز عزیز که قلب رئاکتور اراک را بتن ریزی کردند!

یک پرزیدنت: تبریک به مهندس جواد ظریف! که اگر نبود زحمات ایشان، الان برجامی در کار نبود و ما اّبی برای خوردن نداشتیم و چرخ اقتصاد نمی چرخید و آفتاب تابانی در کار نبود و سایه جنگ بالای سر ما بود!

داداششم: تبریک به تمامی مهندسین سرخه ای. سید خندان: تبریک به کسانی که هنوز هم مهندسی انتخابات را باور می کنند.

شهرداری های سراسر کشور: تبریک به مهندسینی که خیابان ها را مفت و مجانی متر می کنند.

معمار: تبریک به آن معماری که خشت اول را چون کج نهاد تا ثریا دیوارش کج کشیده شد اما نریخت!!

اصغر عشق اسکار: تبریک به تمامی گورخواب ها و کارتن خواب های عزیز که سر پناهی برای خود ساخته اند ولی من قول نمی دهم که فیلمی برایشان بسازم.

گروهبان گارسیا: تبریک به تمامی مهندسینی که در پادگان هستند و با صدای: «مهندس! یه چای بردار و بیار» آشنا هستند.

فروشنده: تبریک به تمامی مهندسین عزیزی که احساس تکلیفشان گل می کند و برای انتخابات شوراها می آیند. رای اینجانب به بالاترین نرخ پیشنهادی فروخته خواهد شد.

خودم!: و در آخر تبریک به خودم که با حقوقی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان، برای شما اراجیفی به نام طنز می سازم ولی با روزگار نمی سازم!