معاون مطبوعاتی اداره ارشاد از فراهم شدن امکان برگزاری نمایشگاه توانمندی های رسانه ای استان خراسان برای سال اینده در سبزوار خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار، یوسف امینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری نمایشگتاه توانمندی های رسانه در سبزوار در سه سال متوالی سبب افزایش توانایی این شهرستان در جهت برگزاری اینگونه نمایشگاه هاشده استاظهارداشت: زمینه هایی برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های رسانه خراسان در سبزوار فراهم شده است.

 

وی با اشاره به اینکه سبزوار به خوبی توانسته به صورت مستقل نمایشگاه رسانه های محلی را برگزار کند تاکید کرد: روزخبرنگار سال اینده فرصت مناسبی برای برگزاری نمایشگاه استانی در سبزوار خواهد بود.

 

وی یکی از ویژگی های مهم در توسعه شهرها را توسعه رسانه ها دانست و افزود: امروزه با مشاهده شهرهای توسعه یافته رسانه های توسعه یافته را نیز می توان دید.

 

امینی با اشاره به ضریب نفوذ رسانه در بین جوامع تاکید کرد: بی اعتنایی مسئولین به رسانه و عدم توجه به تاثیرگذاری آنها در جامعه منجر به شکست انها خواهد شد.

معاون مطبوعاتی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به پیشینه استان خراسان در زمینه مطبوعات بسیار پربار است تاکید کرد: استان خراسان با ۳۰۰نشریه فعال در دارای بیشترین تعدا نشریات بعد از استان تهران در کشور است.

 

وی با اشاره به اقدام خوب و موثر ساماندهی خانه های مطبوعات در تصریح کرد: در دوره های قبل نیز خانه های مطبوعات فعالیت هایی داشته اند که متاسفانه این فعالیت ها به صورت مستمر و صنفی انجام نمشده است.

 

انتهای پیام/