رئیس فرودگاه سبزوار گفت: با برقراری پرواز روز جمعه تهران - سبزوار تعداد پروازهای این فرودگاه به تهران به پنج پرواز در هفته افزایش یافت.

علی اصغر روشن بین عصر جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پروازها با هواپیمای BAE ۱۴۶ – ۳۰۰ و با ظرفیت ۹۰ مسافر به جز روزهای یکشنبه و پنجشنبه در دیگر روزهای هفته از تهران به سبزوار و بالعکس انجام می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به وجود ۲ دانشگاه حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار و همچنین تردد تجار و سرمایه گذاران و ظرفیت های بسیار صنعتی و تجاری این شهرستان امید است این پروازها به زودی در تمام روزهای هفته دایر شود.

وی گفت: این فرودگاه به عنوان پشتیبان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد محسوب می شود لذا طرح مقاوم سازی و افزایش طول باند این فرودگاه نیز باید هرچه سریعتر اجرا شود.

فرودگاه سبزوار تنها فرودگاه فعال غرب استان خراسان رضوی است که در سال ۱۳۸۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

هم اکنون پنج پرواز در هفته در مسیر تهران – سبزوار و بالعکس از طریق این فرودگاه انجام می شود.