* همراه بصیر سبزوار باشید در غرفه شماره 6 سومین نمایشگاه توانمندی های رسانه ای سبزوار بزرگ *

مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار از برگزاری نمایشگاه توانمندی ھای رسانه سبزوار بزرگ برای سومین سال در سبزوار خبر داد.

به بصیر سبزوار، محمد اختریان با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه از روز دوشنبه دوم اسفند ماه لغایت هفتم اسفندماه کار خود را در محل سالن شماره ۲ کتابخانه ناوی واقع در ۲۴ متری انقلاب آغاز خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار همچنین گفت: رسانه ها بخصوص رسانه های محلی حس تعلق شهروندان به شهر را افزایش می دهند و باعث اعتمادسازی بین مردم و شهرداری می شوند.