تعدادی از مالباختگان موسسه فاقد مجوز «ثامن‌الحجج»  در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

[cycloneslider id=”12204″]