رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: 59 پروژه به میزان 27 میلیارد تومان دربخش درمان و سلامت سبزوار و توابع در حال اجرا است.

 

به گزارش بصیرسبزوار، علیرضا مسلم در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه سبزوار با بیان اینکه ۵۹ پروژه عمرانی در بخش درمانی و بهداشتی سبزوار در حال اجرا است اظهارداشت: از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت تا کنون اقدامات مناسبی در حوزه بهداشت سبزوار به انجام رسیده است.

 

وی با اشاره به عدم انجام تعهدات سازمان های بیمه گر در خصوص پرداخت مطالبات حوزه درمانی تصریح کرد: یکی از اهداف طرح تحول سلامت کاهش پرداختی های مردم از جیب بود که در مرحله ابتدایی به خوبی انجام شد ومتاسفانه عدم انجام تعهد مانع از پیشرفت کار شد.

 

مسلم در ادامه به افزایش تعداد تخت های بیمارستانی در سبزوار اشاره کردو افزود: تا قبل از افزایش تخت های بیمارستانی در سبزوار به ازای هر یک هزار نفر ۹ دهم تخت وجود داشت که امروز این رقم به یک و چهل و شش صدم درصد رسیده است.

 

وی همچنین به عدم پرداخت مطالبات کارکنان حوزه سلامت و درمان اشاره کردو افزود: بد عهدی مسئولین در عمل به تعهدات سبب شده است تا مطالبات این قشر خدوم همچنان معوق بماند.

 

وی بابیان اینکه ادعای پرداخت مطالبات تا پایان سال ۹۴  نادرست است اظهارداشت: برخی پرداخت ها به صورت اوراق مشارکت است که هنوز ساز و کاری برای آنها مشخص نشده است.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۹۶۸ نفر بدنه سلامت شهرستان اضافه شده اند تصریح کرد: ۳۸۵ نفر از این افراد به مجموعه پرستاری افزوده شده اند که در حدود ۴۰درصد نیروها می باشند.

 

انتهای پیام/