رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: به ازای هر تخت بیمارستانی یک و 2 دهم پرستار  مشغول به خدمت هستند.

به گزارش بصیر سبزوار، محمد میرزابیگی شب گذشته در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه سبزوار با بیان اینکه به ازای هرتخت بیمارستانی می بایست ۲و نیم پرستار حضور داشته باشد تصریح کرد: متاسفانه این رقم در کشور ما یک و دو دهم است.

 

وی با بیان اینکه از سه سال گذشته و آغاز به فعالیت سازمان نظام پرستاری کشور فعالیت هایی برای جبران این کمبود آغاز شده است ادامه داد: این کمبودهای مزمن در این حوزه ناشی از چندین سال کمبود نیرو به وجود آمده است که نیازمند تلاشی مضاعف برای جبران است.

 

میرزابیگی به انجام سه فعالیت برای افزایش آمار پرستاران اشاره کردو افزود: تعریف سند عرضه و تقاضاپرستاری افزایش تعداد دانشکده ها و همچنین سطح بندی خدمات پرستاری اقدامات موثر در جهت جبران کمبودهای نیروی انسانی در حوزه پرستاری بودهاست.

 

معاون وزیر بهداشت بابیان اینکه در حال حاضر ۶۰ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته پرستاری مشغول به تحصیل هستند تاکید کرد: تا چهار سال آینده این تعداد پرستار به بازار کار وارد شده و بخشی از کمبودها برطرف خواهد شد.

 

وی همچنین در خصوص سطح بندی  خدمات پرستاری تشریح کرد: ۶۰ درصد از خدمات بایستی توسط کارشناسان پرستاری ارائه شود و برای ۴۰ درصد باقی مانده خدمات، اقدام به آموزش نیروهای غیر دانشگاهی و دارای مدرک دیپلم کرده ایم.

 

میرزابیگی همچنین از جذب ۴۳ هزار و۵۰۰ پرستار در طول سه سال خبر داد و افزود: افزایش حجم و توسعه تخت های بیمارستانی در سال های اخیر سبب شده است تا علی رغم جذب این تعداد پرستار هنوز به تناسب مورد نظر نرسیم.

 

وی همچنین به عقب ماندگی پرداخت مطالبات پرستاران در حوزه کارانه اشاره کرد و افزود: این عقب ماندگی پرداخت در بعضی نواحی کشور به یک سال و پنج ماه می رسد که امیدواریم با قول معاون اول رئیس جمهور پرداخت شود.

 

انتهای پیام/