شهاب نادری نماینده مردم پاوه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی تهیه شد.

شهاب نادری نماینده مردم پاوه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی تهیه شد.

 

وی افزود: تاکنون ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده‌اند و این امضاها روبه افزایش است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد که طرح استیضاح وزیر کشاورزی هنوز تقدیم هیأت رئیسه نشده است.
منبع: فارس