همیشه دیده شده که جوانان به کمک افراد پیر و کهن سال می روند اما این بار عکس این اتفاق صورت گرفته است.

بدن یک زن اندونزیایی بر اثر بیماری ناشناخته شبیه یک چوب خشک و بی حرکت شده است. از نظر پزشکان اختلالات ژنتیکی باعث شده تا ستون فقرات این زن ۳۵ ساله به مرور از کار بیفتد تا جایی که او حتی قادر به نشستن، ایستادن و یا خم شدن نیست. حالا بر خلاف روال معمول زندگی، این مادربزرگ ۹۰ ساله است که به این دختر جوان در کارهای شخصی‌اش کمک می کند تا او بتواند به زندگی خود ادامه دهد.
این زن به یک چوب خشک تبدیل شده است + تصاویر
این زن به یک چوب خشک تبدیل شده است + تصاویر
این زن به یک چوب خشک تبدیل شده است + تصاویر
این زن به یک چوب خشک تبدیل شده است + تصاویر
این زن به یک چوب خشک تبدیل شده است + تصاویر