سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ٩٦ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال ٩٦ افزایش نخواهد یافت.

محمدمهدی مفتح با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ٩۶، اظهار کرد: براساس لایحه دولت در سال ٩۶ درآمد هدفمندی یارانه‌ها، ۴٨ هزار میلیارد تومان یعنی رقم مشابه سال ٩۵ پیش‌بینی شده بود.

 

وی افزود: تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ٩۶ نیز این بود که قیمت بنزین، گازوییل و حامل‌های انرژی نسبت به سال ٩۵ افزایش نداشته باشد.