رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با توجه به اینکه زیرساخت های شهری با تولید خطرات شهری مطابقت ندارد،گفت: به‌طور مثال، بسیاری از مراکز تولید و ذخیره مواد شیمیایی و سمی در شهرها وجود دارد که طرحی برای مدیریت حوادث احتمالی برای آنها نیست، بلکه در بسیاری از موارد مردم از وجود آن مطلع نیستند. از این‌رو، با توجه به مسئله افزونگی تهدید و آسیب­‌پذیری، شهرها را می‌توان پاشنه آشیل کشورها دانست.

دومین نشست هم افزایی اساتید شهرسازی دانشگاه های کشوردر سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار شد. در این نشست که با حضورسردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، اساتید دانشگاه ها و معاونین سازمان برگزار شد، محورها، اهداف و برنامه‌های دومین نشست هم افزایی اساتید شهرسازی دانشگاه های کشور،شامل ابعاد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی و طرح های توسعه شهری، ملاحظات تسهیل مدیریت بحران و یکپارچکی تدابیر، کاهش آسیب پذیری تخلیه و اسکان و شاخص های سطح بندی و مصون سازی تاسیسات و زیرساخت های حیاتی و حساس و نیز شریان ها و تقاطع‌های عمده شهری، تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.
سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در این نشست با اشاره به اینکه امنیت شهرها به صورت مستقیم با امنیت مردم مرتبط می‌­باشدگفت: لازم است پدافند غیرعامل در همه ابعاد و لایه های شهری اعم از لایه‌­های مدیریتی و زیرساختی، مورد توجه قرار گیرد.

** مراکز پر خطر در مجاورت شهرها زندگی مردم پیرامون خود را تهدید می‌کند

وی با اشاره به اینکه در ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری بیرون راندن مراکز پرخطر از شهرها ابلاغ شده است، گفت: با توجه به اینکه توسعه بسیاری از شهرها از قبیل ابر شهر تهران، بر اساس معیار­های شهرسازی صورت نپذیرفته است و طرح جامع و مدونی برای توسعه شهرها در اختیار نبوده است، امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از مراکز پر خطر در داخل و یا مجاورت شهرها قرار دارد و زندگی بسیاری از مردم پیرامون خود را تهدید می کند.

** تهدید و آسیب­‌پذیری شهرها پاشنه آشیل کشور

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با توجه به اینکه زیرساخت های شهری با تولید خطرات شهری مطابقت ندارد،گفت: به‌طور مثال، بسیاری از مراکز تولید و ذخیره مواد شیمیایی و سمی در شهرها وجود دارد که طرحی برای مدیریت حوادث احتمالی برای آنها نیست، بلکه در بسیاری از موارد مردم از وجود آن مطلع نیستند. از این‌رو، با توجه به مسئله افزونگی تهدید و آسیب­‌پذیری، شهرها را می‌توان پاشنه آشیل کشورها دانست.

** انتقال گاز و شریانات انرژی موجب تولید خطر برای شهرها

وی با اشاره به اینکه انتقال گاز و شریانات انرژی موجب تولید خطر برای شهرهاست،گفت :از دیگر مسائلی که به نظر می‌رسد باید در این جلسه طرح شود، لزوم توجه به موضوع تخلیه و اسکان اضطراری در طرح‌های توسعه شهری، لزوم توجه به بهره‌برداری چندمنظوره از زیرساخت‌­ها و فضاهای شهری (کارکردهای چندمنظوره دفاعی از قبیل پناهگاه، انتقال مردم و تجهیزات، ذخیره‌سازی و…)وبررسی آسیب‌پذیری زیرساخت‌­های خطرزای انرژی مانند خطوط انتقال گاز، می‌توان اشاره کرد.

** قدرت اداره مردم یکی از قابلیت های مؤلفه قدرت ملی

سردار جلالی با اشاره به اینکه در جنگ های معاصر و اخیر، جنگ ها ناخواسته به شهرها گسیل داده می شود، گفت: الگوی اداره شهری نمی تواند جدای از الگوی ساختار شهری باشد و لذا قدرت و اداره مردم یکی از قابلیت های مؤلفه قدرت ملی است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی که بسیاری از کشورهای متخاصم در حمله به کشورها دارند، ایجاد اختلال در اداره شهرهاست، اظهار داشت: با بررسی سوابق جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله، شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی با حمله به اهدافی از قبیل مخازن فاضلاب، به دنبال چنین هدفی بوده است و همچنین غیرنظامیان هدف اصلی بودند. البته در این جنگ حزب‌الله با انجام تخلیه مناسب جمعیت، میزان تلفات را تا حدود ۹۰ درصد کاهش داد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:وجود مراکز ثقل سیاسی و نظامی در شهرها، جنگ شهری را اجتناب‌ناپذیر کرده است، از همین جهت، توجه به مدیریت واحد در شهرها از دیگر موارد مهم در مدیریت شهری است.

** سناریو های جابجایی جمعیت و اسکان موقت

وی لزوم دیده شدن چالش ها ی تخلیه و و اسکان شهری در طرح های آمایش جامع و تفضیلی شهری را مهم دانسته و گفت: برای ارتقائ آمادگی باید رزمایش با سناریو های جابجایی جمعیت و اسکان موقت را دنبال کنیم.

سردار جلالی لزوم تکلیف متولیان و کارگروهای مسئول در کلانشهر ها و شهرهای بزرگ را یادآوری کرده و گفت: باید برای کارکردهای دفاع شهری، ساختار مدیریتی تعیین کرده،فرمانده،ساختار و ابزار آن آماده و مشخص باشد.