به گزارش بصیرسبزوار، آماده سازی سومین نمایشگاه انقلاب من به همت مجموعه فرهنگی قرانی بصائر از امروز آغاز گردید. این نمایشگاه از 12 بهمن ماه با برنامه هایی نظیر تئاتر، سرود، روایتگری انقلاب و انقلاب سبزوار، بازدید مجازی خانه امام، فضا سازی موزه عبرت و ... در مکان مجموعه بصائر واقع در چهارراه دادگستری شروع بکار میکند.

[cycloneslider id=”11694″]