یتیم خانه ایران نام فیلمی است که این روزها علاقمندان به سینما در سبزوار می توانند ان را بر روی پرده نقره ای در سینما سبزوار به نظاره بنشیند، تصوری از صفحه تاریخ ایران که شاید تا کنون تنها به صورت گذرا و آنهم اززبان افراد کهن سال این مرز و بوم که هنوز فراموشی و گذر زمان برآنها اثر نکرده شنیده شده باشد.

به گزارش بصیر سبزوار،بادیدن این فیلم تصاویری از روبروی چشمان شما عبور خواهد کرد بیشتر شبیه آن را در تاریخ حمله مغول به ایران نوشته اند و از وحشی گری های آنها ثبت شده اما در عجب می مانید که چرا این روزگار تلخ که نه چندان دور از زمان حال است در هیچ کتاب دردسترسی برای کودکان نوجوانان و یا حتی جوانان نیامده ،مگر نه اینست که یک کارکرد تاریخ عبرت از گذشتگان است تا نکنیم آنچه آنها کردند و باعث به بدبختی کشیدن شان شد. تاببینیم چه دولتهایی و برای چه مقاصدی دست به تاراج این کشور زدند.

 

شب گذشته و بعد از اکران یتیم خانه در سینما بهمن سبزوار به سراغ بعضی تماشاگران فیلم رفته و نظرانها را در خصوص این فیلم جویا شدیم؛

 

یکی از تماشاگران فیلم که خانم جوانی بود در خصوص چگونگی فیلم و تاثیر گذاری گفت: هنوز در بهت تصاویر هستم که آیا این اتفاقات در تاریخ ایران وجود داشته و هم وطنانمان در روزگاری نه چندان دور به دست نقشه های استعمار پیر اینگونه به خاک می افتادند و از بی غذایی میمرده اند.

 

وی که یکی از تاثیر گذار ترین صحنه های فیلم را دفن جسد فرزندی توسط پدرش که به خاطر مریضی و گرسنگی می دانست ادامه داد: هیچ گاه نمی توانم این صحنه را برای کشور تصور کنم.

 

یکی دیگر از تماشگران این فیلم که  گفتگو کوتاهی را با او انجام دادیم و نظرش را در مورد فیلم یتیم خانه جویا شدیم کامل مردی بود که  هنوز می شد تلخی نگاهش را از دیدن فیلم در چشمانش دید وی در خصوص فیلم گفت: آنچه دیدم ر ا تنها چند بار از پدر بزرگ و مادر بزرگم شنیدم که می گفتند سال هایی بود که مردم از گرسنگی به علف خوردن روی آورده بودند گندم جو و حتی ارزن هم برای نان درست کردن پیدا نمی شد شاید خودشان هم نمی داستند که انگلیس خبیث بوده که باعث شده این بلا به سرشان بیاید.

 

وی تاثیر گذارترین صحنه در فیلم را مکالمه بین خبرنگاری ایرانی تباری که با افسر انگلیسی در خصوص ایجاد قحطی انجام میشود می داند؛ در این صحنه خبرنگار ایرانی که برا ی روزنامه هایانگلیسی کار می کند از افسر انگلیس می پرسد چرا این کار را با مردم ایران می کنید که در جواب از افسر انگلیس می شنود: شما لیاقت ندارید،شما ملت ترسویی هستید که پشت سررهبرانتان را خالی کرده اید و درطول سال ها رهبرانتان درانزوا فوت کرده اند.

 

از یکی دیگر اتماشاگران که پسر جوانی است در خصوص فیلم و داستان ان می پرسم که همراه با عصبانیت که از صحنه های فیلم در وی مانده می گوید کشتن بیش از ۹میلیون نفر تنهابه خاطر گرسنگی و بیماری حتی در تصور انسان هم جایی ندارد کاش این روایت زودتر به صورت فیلم درمی امد تا مردم بیشتر با پلیدی های انگلیس آشنا شوند.

 

اما هرچه باشد تماشا این فیلم می توان پیشنهاد خوبی به برخی منورالفکران باشد که هنوز سودای غرب و اینکه هرآنچه می خواهند را در اطاعت بی چون و چرا از غربی ها جستجو می کنند باشد تا شاید بفهمند دشمنی که می تواند با ایجاد قحطی دست به قتل عام بزند امادگی هر جنایت دیگری را هم در کشور دارد.