مسئولین جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سبزوار با امام جمعه دیدار کردند.