معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از وجود 60 هزار بی سواد در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار، مصطفی اسدی روز یکشنبه در مراسم تقدیر از آموزش دهندگان سواد آموزی سبزوار با اعلام وجود ۶۰ هزار نفر بی سواد دراستان خراسان رضوی اظهارداشت:۳۷ مرکز یادگیری منطقه ای در استان خراسان کار آموزش به بی سوادان و ریشه کنی بی سوادی را برعهده دارند.
  
وی با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای ریشه کی بی سوادی پایان سال ۲۰۱۸ را هدف گذاری کرده است تصریح کرد:  ۲ درصد از مردم خراسان رضوی بی سواد هستند که باید در برنامه آموزش قرار گیرند.
اسدی درادامه با تاکید بر حصول اطمینان از آموزش کیفی فراگیرعادلانه، اشاعه فرصت های یادگیری مداوم برای همه و توانمندسازی فراگیران برای تبدیل به شهروندان خلاق و پاسخگو بیان داشت: صرف خواندن و نوشتن تنها هدف این اداره از فعالیت نیست.
معاون سوادآموزی خراسان رضوی با اشاره به همکاری با ادارات و سازمان هایی نظیر فنی و حرفه ای کمیته امداد وبهزیستی در راستای ریشه کنی بیسوادی عنوان کرد:  تقویت سیاست های ریشه کن نمودن بی سوادی در کشور با هدف حرکت دراستای توسعه کشور باید با هم افزایی دستگاهها مرتبط باشد.
وی با اشاره به دستور رهبر کبیر انقلاب در برای ایجاد نهضت سواد آموزی گفت: اوایل انقلاب اسلامی ۴۷ درصد مردم ایران با سواد بودند  و در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد مردم با سواد هستند و  ۲  درصد باقی مانده کار آموزش دهندگان را  سخت کرده است.
 اسدی افزود: امروز به دنبال سوادآموزی خانه به خانه، چهره به چهره  با بحث های اقناعی هستیم  تا  بی سوادان و کم سوادان حداقل خواندن، نوشتن و حساب کردن را فرا بگیرند.
انتهای پیام/