همایش بزرگداشت حماسه مردمی 9 دی در شهرستان داورزن برگزار شد.

به گزارش بصیر سبزوار،امین مرادی کارشناس مسائل سیاسی در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی در شهرستان داورزن گفت: استراتژی دشمن در فتنه ۸۸ هدف گذاری برای ایجاد نفرت در میان مردم از نظام و انقلاب و فکر انقلابی امام بود.

مرادی  با بیان اینکه در فتنه ۸۸ هدف گذاری برای ایجاد نفرت در میان مردم از نظام و انقلاب و فکر انقلابی امام بوداظهارداشت: دشمن با اجیر کردن عده ای عوامل داخلی مزدور و با هزینه کرد دلارهای غربی – صهیو نیستی به اعتراف خودشان میخواست حیثیت و ابروی نظام را خدشه دار کند.
وی با اشاره به اینکه این نقشه از چند ماه قبل از انتخابات طراحی و برای ان زمان برنامه ریزی شده بود تصریح کرد: چند ماه قبل از انتخابات توسط افرادی معلوم الحال موضوع صیانت از اراء را مطرح شده و عملا استارت تقلب در انتخابات و تشویش اذهان عمومی زده شد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه شرکت گسترده مردم در اتتخابات سبب شد تا فتنه گران درصدد به حاشیه بردن این پیروزی سیاسی ملت برآیند تاکید کرد: با استفاده از عنوان تقلب که تنها اسم رمزی برای شروع آشوب ها بود عملا راه برای فتنه انگیزی در کف خیابان توسط عوامل دست نشانده باز شد.

مرادی بااشاره به اظهارات برخی افراد نسب به رفع حصر عنوان کرد: متاسفیم از اینکه امروز حنجره های نا پاکی که با علم به فتنه گری انان رفع حصر سران فتنه را دارند.

وی ادامه داد:در فتنه ۸۸ جرمی که اتفاق افتاده جرم مشهود است و بر اساس علم حقوق در زمان وقوع جرم و یا اندکی بعد از ان می توان مرتکب انرا دستگیر و دلایل انرا جمع اوری کرد.