پس از اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب مجموعه یاران انقلاب شهرستان سبزوار حمایت خود را از این جبهه اعلام کردند.

همزمان با اعلام موجودیت «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی»، مجموعه یاران انقلاب شهرستان سبزوار نیز طی صدور بیانیه ای از این حضور حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است:

 

باسمه تعالی
مدتی است دغدغه ی بسیاری از نیروهای ارزشی ، متدین و انقلابی شهرستان سبزوار این بوده که بتوانند فراتر از جریانهای رایج سیاسی کشور با تشکیل یک مجموعه مردمی در راستای اهداف نظام مقدس اسلامی و انقلاب گام موثری بردارند .

از طرفی رصد بیانات مقام معظم رهبری که به حق سکاندار بصیر انقلاب است در چند ماه گذشته و استفاده مکرر ایشان از واژه انقلابی و انقلابی گری و تبیین مولفه های آن ، این ایده را در ذهن متبادرمی ساخت که انسجام و سازماندهی نیروهای ولایی و مدافعان آرمانهای انقلاب و سازگار با مولفه های مورد نظر رهبری معظم ، امری ضروری و حیاتی است .

لذا مجموعه ی یاران انقلاب در شهرستان سبزوار تشکیل گردید که درگامهای نخست اقدامات موثری صورت گرفته است .

خوشبختانه در چند روز گذشته مطلع شدیم ،گروهی از شخصیت های برجسته و انقلابی و دارای برنامه ی دقیق و شفاف با عنوان “جبهه ی مردمی انقلاب اسلامی ” اعلام موجودیت کرده است . این جریان مردمی بر اساس اعلام مواضع ، قصد دارند فراتر از جناح بندی های فعلی ، همه ی نیروهای دلسوز و انقلابی و مردمی را ذیل این تشکل فراگیر سازماندهی نمایند .

با درک شرایط خاص فعلی کشور، مجموعه ی یاران انقلاب شهرستان سبزوار نیز حمایت خودرا از این جبهه مردمی اعلام داشته ، امیداوریم با حرکتی فراگیر و موثر موجی از تغییرات سودمند ، در عرصه های مختلف و در پرتو ارشادات داهیانه ی مقام معظم رهبری برای ملت بزرگ ایران رقم بخورد .

والسلام علیکم و رحمه ا… و برکاته