مسئول دفترنمايندگي ولي فقيه در ناحيه مقاومت بسیج سپاه سبزوارگفت:فتنه 88نتيجه نفوذ عناصر وابسته در داخل كشور به نظام سلطه جهاني بود.

 

حجت الاسلام حسین علیپور در گفت وگوبا بصیر سبزوار با بیان اینکه نظام سلطه با محوریت آمریکا از برنامه ریزان اصلی در ایجاد فتنه ۸۸ در کشور بود اظهار داشت: برخی خواص بی بصیرت در کشور با سرسپردگی به امریکا سناریوی تقلب در کشور را سرآغاز ایجاد فتنه در کشورقراردادند.

 

وی با بیان اینکه تقلب در انتخابات تنها اسم رمزی، برای شروع تنش ها در کشور بود ادامه داد: پس از این فاز دشمن با استفاده از عوامل داخلی اردوکشی خیابانی را شروع کرد تا طرح کودتای رنگی را که تجربه موفقی در کشورهای دیگر دیده بود در ایران نیز اجرا کند.

 

علیپوربا اشاره به اقدامات سران فتنه در القاء تقلب به جامعه کشور را به سمت دوقطبی کردن پیش بردن تا بتوانند به اهداف شوم خود در به چالش کشیدن انقلاب و براندازی حکومت اسلامی برسند.

 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سبزوار مهم ترین عامل در خنثی سازی فتنه ۸۸ را هدایت های حکیمانه امام خامنه ای و حضور بابصیرت مردم در قیام ۹دی دانست و افزود: دشمنان پس از قیام میلیونی مردم در حمایت از  ولایت بود که از ادامه جریان فتنه مایوس شدند.

 

وی با اشاره به نقش محوری بسیج درجمع کردن طومار فتنه گران در سال ۸۸ ابراز داشت: بسیجیان با حضور موثر و به موقع در میدان وایستادگی در برابر فتنه گران از ایجاد اغتشاشات بیشتر جلوگیری کرده و نظام را از پرتگاه نجات دادند.

 

انتهای پیام/