یکی از روزنامه‌های امروز، عکس نیم صفحه اصلی خود را به معرفی ۳۰ وطن فروشی که در نامه‌ای به ترامپ خواستار افزایش تحریم‌ها شده بودند، اختصاص داد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه «صبح نو» عکس نیم صفحه اصلی خود را به معرفی ۳۰ وطن فروشی که در نامه‌ای به  ترامپ خواستار افزایش تحریم‌ها شده بودند، اختصاص داد.