نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسلامی گفت: دبیر خانه هیئت نظارت بر انتخابات شورا ها در استان خراسان با انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورا ها کار خود را آغاز کرد.

حسین مقصودی در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه پس از رای گیری مجمع نمایندگان استان و رأی گیری مجدد در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهارداشت: بنده به همراه محمد دهقان (نماینده طرقبه و شاندیز) ، حمید گرمابی (نماینده نیشابور) به‌عنوان اعضای هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خراسان رضوی انتخاب شدیم.

مقصودی در ادامه با اشاره به آغاز به کار دبیرخانه این هیئت همزمان با مشخص شدن نتایج رای گیری هیئت نظارت ابراز داشت: در هرشهرستان ۵نفر به عنوان هیئت نظارت شهرستانی و ۳نفر نیز در بخش ها انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها در ابتدای اسفند ماه تصریح کرد: پس از ثبت نام با استعلام هایی که از مراجع چهارگانه گرفته خواهد شد کار بررسی صلاحیت نامزدها انجام خواهد گرفت.

مقصودی همچنین به حساسیت تایید صلاحیت ها اشاره کرد و افزود: با توجه به مهم بودن این موضوع هیئت نظارت تنها به استعلامات مراجع اکتفا نکرده و کار خود را از طرق دیگر نیز ادامه خواهد داد.

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه پس از انتخاب کاندیدا به عنوان اعضای شورای شهر ثروت در اختیار افراد برای تصمیم گیری ها قرار خواهد رگفت تاکید کرد: حساسیت کار سبب خواهد شد تا کار بررسی نامزدهای احتمالی قبل از ثبت نام در دستور کار قرار گیرد تا کمبود زمان سبب بی دقتی در انجام این وظیفه مهم نشود.

وی همچنین با بیان اینکه افرادی که در هیئت نظارت ها رد شوند حق اعتراض به مراجع استانی دارند بیان داشت: سعی خواهد شد تا با انتخاب هیئت نظارت تصمیمات قاطع با ادله محکم اتخاذ شود.

 

انتها ی پیام/