عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور مردم در حماسه 9دی با عث کنار زدن غبار فتنه و فتنه گران شد.

آیت الله حسن عالمی در گفت و گو با بصیر سبزوار با اشاره به فتنه سال ۸۸ اظهارداشت: دشمن هیچ گاه دست از دشمنی خود برنداشته و در آن زمان نیز حضور خیل عظیم از ملت در برابر فتنه گران داخلی و خارجی سبب شد تا دشمن سرجایش بنشیند.

 

وی با بیان اینکه همانطور که در ابتدای ایجاد فتنه حضور مردم این توطئه ها را خنثی کرد تصریح کرد: گرامی داشتن قیام ۹دی نیز همان نقش را برای توطئه های آینده دشمن بازی خواهد کردو در بی اثر کردن دشمنی های انها موثر است.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری در با اشاره به موضوع وحدت و انسجام جامعه در دفاع از ارزش های اسلام و انقلاب تاکید کرد: آنچه باعث شد تا فتنه گران دست از اعمال زشت خود بردارند دیدن اتحاد مردم در دفاع از اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی بود.

 

عالمی در ادامه به نقش مسئولین به عنوان هدایت گران جامعه اشاره کرد و افزود: مسئولین باید با دریافت صحیح اطلاعات و در اختیار گذاشتن ان ملت را نسبت به حوادث در پیش آگاه کنند و نگذارند فتنه گران باردیگر دست به اقداماتی که از سوی دشمن دیکته شده است بزنند.

 

وی با اشاره به اینکه هر کس سعی در ایجاد تفرقه در جامعه دشاته باشد مطمئنا از سو امریکاو انگلیس و یا ایادی وابسته به آنها خط می گیرد ادامه داد: مردم در برابر جریان فتنه و نفاق محکم ایستاده و نخواهند گذاشت خللی در این صفوف پیوسته ایجاد شود.

 

انتهای پیام/