در حالی که حضور منتقدان دولت در دانشگاه ها ممنوع است دانشگاه حکیم سبزواری از ناصر آملی اصلاح طلب وابسته به حزب منحله مشارکت برنامه سخنرانی به مناسبت رو زدانشجو ترتیب داده است.

به گزارش بصیر سبزوار،ظهر امروز در حالی ناصر آملی برای سخنرانی در دانشگاه حکیم دعوت شده است که در چند روز گذشته این دانشگاه مجوز حضور حسن عباسی از منتقدان دولت را لغو کرده و اجازه حضور این منتقد دولت در دانشگاه را نداده است.

 

نکته قابل تامل در این جلسه راه ندادن خبرنگاران به برای تهیه گرزارش و خبر این برنامه است.

در پی این عدم اجازه ورود دلبری مدیر روابط عمومی دانشگاه حکیم در گفتگو با خبرنگار بصیر سبزوار با بیاان اینکه از برگزاری این برنامه بی اطلاع بوده است اظهارداشت: تشخیص اجازه حضور خبرنگاران در دانشگاه با حراست دانشگاه می باشد.

البته این اولین با ری نیست که در دولت چهار ساله تدبیر و امید این گونه برنامه ها به صورت یک طرفه و تنها با حضور حامیان دولت و جریان اصلاح طلب در دانشگاه ها برگزار می شود و راهی برای منتقدین دولت به دانشگاه باز نمی شود.

 

عدم صدور مجوز برای حضور مهرداد بذر باش در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار و همچنین بی پاسخ گذاشتن در خواست حضور زاکانی از نمایندگان اسبق مجلس و منتقد دولت در این دانشگاه نیز از همین دست اقداماتی است.

 

بانزدیک شدن به پایان عمر دولت و انتخابات اینده ریاست جمهوری بروز چنین رفتارهایی شاید تنها پنهان کردن نقاط ضعف برای رقابت های انتخابتی است.