بعد از تمدید تحریم های ده ساله ایران توسط کنگره آمریکا حسن روحانی رئیس جمهور این اقدام را نقض فاحش برجام اعلام کرد،پس از صحبت ها اما برخی مسئولان همچنان بر این نکته پافشاری کرده و تمدید تحریم ها را به عنوان نقض برجام نمی شناسند.

photo_2016-12-06_12-59-22