رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: دولت ریالی را به مشهد برای برگزاری طرح های مشهد 2017 به عنوان پایتخت مذهبی جهان اسلام در سال آینده میلادی اختصاص نداده است.

حسین مقصودی با اشاره به سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی در چندروز گذشته اظهارداشت: متاسفانه دولت در این استان حضور پیدا کرد و اما هیچ سخنی از دغدغه های مردم مانند پدیده و میزان که این روزها به حرف اول استان تبدیل شده انجام نداد.

 

وی با بیان اینکه تا ماه آینده مشهد به عنوان پایتخت جهان اسلام باید طرح های مربوط به این موضوع را آغاز کند ادامه داد: بی اعتنای دولت به برگزاری طرح های مشهد ۲۰۱۷ قابل توجیه نیست.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه شهرهای دیگر استان نیز می توانند در کنار برگزاری این طرح  ارتقا یابند تاکید کرد: سبزوار به عنوان دروازه ورودی استان خراسان باید نورانیت و معنویت این استان را در خود داشته باشد.

 

مقصودی همچنین با اشاره به بررسی موسسه میزان مشخص شد که ۷۶۵ میلیارد تومان کلب طلب مردم از این موسسه است ادامه داد: بعد از بررسی نامه وزیر اقتصاد مبنی بدهکار کردن این موسسه به دولت با رقم  ۲۴۰۰میلیارد تومان ارزش افزوده مطرح گردید که منجر به کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد شد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد انتقادات از دولت را به معنای مخالفت با دولت قلمداد می کنند تصریح کرد: نمایندگان با توجه به وظیفه نظارتی خود در مجلس اقدام به نظارت بر عملکرد قوانین توسط عوامل اجرایی دولت و وزیران کرده و در صورت تخطی از قوانین موظف به تذکر و احقاق حق مردم هستند.

 

انتهای پیام/