پیامبر اکرم(ص): در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد .

رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست. رحلت جانسوزش را به عاشقان رسالتش تسلیت می گوییم.

پیامبر اکرم(ص): در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد . / شرح فارسی شهاب الاخبار ص ۳۲۰ ، ح ۵۱۸
e0dce557-7ad8-4f1e-b7e9-807b578bd250