مسئول بسیج جامعه پزشکی سبزوار از ویزیت رایگان بیش از 250نفر از افراد مناطق کم تر توسعه یافته به همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان خبر داد.

علی اخوان در گفت و گو با بصیر سبزوار با اشاره به اقدامات بسیجیان در زمینه های مختلف اظهارداشت: به همت تیم چهار نفره از پزشکان بسیجی بیش از ۲۵۰نفر از شهروندان در مناطق کم تر توسعه یافته به صورت رایگان ویزیت شدند.

 

وی با بیان اینکه پس از انجام ویزیت افراد مشکوک به بیماری توسط برگ ارجاع به پزشکان متخصص معرفی شدند تصریح کرد: این اقدام با توجه به کاهش هزینه های درمان و پیشگری از بیماری ها انجام شده است.

 

اخوان با اشاره به انتخاب مناطق کم تر توسعه یافته برای اجرای طرح تصریح کرد: با اعلام امادگی بسیج جامعه پزشکی برای خدمت به این افراد خوشبختانه ادامه این طرح را می توان در سنوات آینده نیز به اجرا در آورد.

 

مسئول بسیج جامعه پزشکی سبزوار با اشاره به اینکه در طول این هفته سه تیم ۴نفره از پزشکان و پرستاران مواردی مانند ویزیت بیماران ،کنترل قند خون و فشار خون را انجام داده اند افزود: ویزیت رایگان توسط متخصصین می تواند با شناسایی بیماری در مراحل ابتدایی از تحمیل هزینه های اضافی به خانواده جلوگیری کند.

 

 

وی ادامه داد: هدف از اعزام این دست تیم های پزشکی و اقدامات جهادی افزایش سطح عدالت و دسترسی مردم به خدمات پزشکی و سلامت به شکل رایگان و اشاعه و تمرین فرهنگ بسیجی ، ایثار و فداکاری در بین قشر جامعه پزشکی نیز می باشد.