چهار طرح اتوماسیون شبکه توزیع و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در خراسان رضوی با اعتبار 4 میلیارد و 450 میلبیون ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش بصیر سبزوار،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی  روز سه شنبه در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این طرح در شهرستان های سبزوار، قوچان، چناران و تربت جام اجرا شده است.

محمدرضا مزینی افزود:  این طرح ها با هدف کنترل و کاهش میزان خاموشی ها، کاهش هزینه بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شبکه، کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش میزان رضایت مندی مشترکین انجام شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیزگفت: با توجه به ظرفیت علمی و اجرایی  دانشگاه حکیم این دانشگاه می تواند به عنوان قطب علمی اتوماسیون شبکه برق کشور مطرح شود.

محمدرضا حقی فام افزود: یکی از مشکلات توزیع شرکت توانیر شرکت های مشاوره  تخصصی است  که ایجاد شرکت های مشاوره تخصصی  با کمک بخش خصوصی عامل تحول در زمینه توزیع و اتوماسیون  صنعت برق کشور می شود.

مدیر اداره برق سبزوار در باره بهره برداری از ۲ طرح پدافند غیرعامل این شهرستان  گفت: سوئیچ خانه فشار متوسط سربدارا ن با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال با هدف کاهش آسیب پذیری شبکه های برق در برابر حملات نظامی دشمن و اغتشاشات خیابانی با هدف از کارانداختن شبکه برق و بلایای طبیعی صاعقه و طوفان اجراشد.

هادی انبیایی افزود: مشخصات فنی سوئیچ خانه فشار متوسط سربدارا ن شهر سبزوار احداث ساختمان با ۱۳ ورودی وخروجی فشار متوسط ، اجرای کابل کشی فشار متوسط زمینی به طول ۲۳ کیلومتر و احداث شبکه هوایی فشار متوسط به طول ۳۸ کیلومتر می باشد.

وی اظهار کرد: طرح احداث شبکه و پست زمینی بیمارستان حشمتیه نیز با هدف افزایش پایداری برق این بیمارستان با احداث چهار کیلومتر شبکه فشار متوسط با اعتتبار ۲ میلیار ریال صورت گرفت.