گفته بود دعا کنیم تا همچون رضا از ناحیه سر به شهادت رسد و به دیدار ارباب بی سرش بشتابد...

اختصاصی /

رضا که شهید شد

یکی از فرماندهان فاطمیون با نام جهادی ابو علی تعدادی عکس از رضا در سوریه را برایم ارسال کرد…

عکسها در قاب دوربین او به ثبت رسیده بود و آن تصاویر شده بود مرهم قلب خسته ی من .

یادم نمیرود خواسته ی این فرمانده ی غیور را …
دعای شهادت…

با تواضع وفروتنی و بکار بردن لفظ بنده ی روسیاه و جامانده از شهدا خواست تا خانواده های شهدا برای شهادتش دعا کنند…
که نچندان دیر به یاران شهیدش پیوست…

حال با انتشار خبر شهادت شهید محسن خزایی باز این داستان تکرار گردید…

شهیدی که در زمان حیاتش به تهیه کلیپی برای رضا پرداخت و صدای ملکوتی خودش را در ان تا ابد به یادگار گذاشت…

و چه وجه مشترکیست بین عاشقان شهادت…
محسن خزایی خبرنگاریست که در قبال تهیه کلیپ برای رضا فقط یک خواسته داشت و آن هم دعا برای شهادتش بود…

گفته بود دعا کنیم تا همچون رضا از ناحیه سر به شهادت رسد و به دیدار ارباب بی سرش بشتابد…

گفته بود دختری دارد به نام زینب که هم سن و سال نیایش دختر رضاست…

پیام های التماس دعای شهادت به دوستانت فضای مجازی را پر کرده است…

چه خوش پرکشیدی و به ارزوی دلت رسیدی…