مسئول فراهم آوری اعضا پیندی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با اهدا عضو فرد مرگ مغزی شده در سبزوار سه بیمار جان دوباره گرفتند.

به گزارش بصیر سبزوار،علیرضا عنایتی با بیان اینکه  مرحوم اصغر ضیغمی در تصادف موتور سیکلت دچار مرگ مغزی شده بود اظهارداشت: اعضای این مرحوم ۵۵ ساله ، به سه بیمار نیازمند جان تازه بخشید.

 

عنایتی با بیان اینکه این فرد در تاریخ ششم آبان ماه دچار مرگ مغزی شده بود ادامه داد: : این بیمار مرگ مغزی شده از بیمارستان امداد شهید بهشتی  پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش، به مرکز پیوند اعضای مشهد  منتقل  و در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

 

مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه افزود: کلیه های مرحوم به خانمی ۴۴ ساله اهل تربت حیدریه و خانمی ۵۰ ساله اهل تایباد و همچنین کبد مرحوم ضیغمی به خانمی ۳۷ ساله اهل مشهد به صورت رایگان اهداء شد .

 

وی با بیان اینکه امید است انجام این امر خدا پسندانه باعث خشنودی خداوند متعال، شادی روح آن مرحوم و آرامش خانواده بزرگوارشان باشد ادامه داد: ترویج این امر خدا پسندانه سبب خواهد شد تارنج بیماری  بسیاری از بیماران نیازمند به پیوند عضو کاسته شده و به زندگی بازگردند.