یک کارشناس ادبیات و استاد دانشگاه گفت: این توهم که زنان در جامعه ما غیر عامل و غیر فعال بودند ساخته دهن غرب است.

به گزارش بصیر سبزوار، امیرالهامی با بیان اینکه در تاریخ بیهقی به عنوان مستند ترین کتاب تاریخ می توان نقش پررنگ زنان را در مسائل حکومت و نقش آنان در تصمیم سازی ها دید بیان داشت: اینکه برخی می خواهند با استفاده برخی مکتب ها زن را در آینده به اعتلا برسانند باید بدانند ما در تاریخ به آن رسیده ایم.

 

وی با بیان اینکه تاریخ بیهقی که صداقت در گفتارش به اثبات رسیده و ما آن را به عنوان مستند ترین تاریخ می شناسیم تصریح کرد: بیهقی تاثیر زنان در جامعه قدیم را با حکایات و وقایع تاریخی به خوبی نشان داده است.

 

این بیهقی شناس با بیان اینکه ابوالفضل بیهقی هم در تاریخ و هم در ادبیات ما نقش عمده و بی بدیلی را داشته است خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بیهقی مورخی صادق بوده حوزه تعلیم و تربیت نیز از نظرش دور نمانده است.

 

الهامی به نقش بیهقی در حوزه نثر فارسی و لغاتی که از وی به یادگار مانده و برای اولین بار بیهقی از آنان استفاده کرده عنوان کرد: پیوند روز نثر فارسی با نام بیهقی نقطه عطفی در تاریخ و ادبیات است.

 

 

وی همچنین با بیان اینکه برای ثبت این روز در تقویم سیاست گذارن فرهنگی باید دست به کار شوند ادامه داد: تنها ۳۰درصد کار در اختیار ادبیان و فرهنگ دوستان است که باید با برگزاری محافل و شناساندن این ادیب به جامعه نقش خود را ایفا کنند.

 

انتهای پیام/