آیین افتتاحیه ششمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی صبح امروز با حضور بیهقی شناسان مطرح کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش بصیر سبزوار، در این مراسم امیر الهامی از اساتید دانشگاه صدا و سیما با بیان اینکه ۹۰درصد لغات که در لغتنامه دهخدا استفاده شده است به واسطه استخراج از تاریخ بیهقی است عنوان کرد: نخستین مرجع علامه دهخدا به تاریخ بیهقی و نثر های باقی مانده از وی است.

 

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه خدمات بیهقی به تاریخ و ادبیات ما بسیار ارزنده و ارزشمند است تصریح کرد: اصطلاحاتی را که امروز در حال استفاده از آن هستیم را برای اولین بار بیهقی به صورت بسیار ادبی به رشته تحریر درآورده است.

 

این استاد زبان و ادبیات فارسی همچنین در ادامه با بیان اینکه استفاده از ابیات برخی از شعرا در تاریخ بیهقی سبب ماندگاری آنها شده است خاطر نشان کرد: برخی از شعرا گذشته بیش از صدهزار بیت شعر سروده اند که امروز تنها همین چند بیتی که در تاریخ بیهقی به یادگار مانده در دسترس است.

 

علی قربانپور استاد دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این مراسم با اشاره به این موضوع که بیهقی به تاریخ تنها به عنوان یک رویداد نگاه نکرده است عنوان کرد: ساختارمند بودن نثر بیهقی سبب شده تا این کتاب به عنوان مرجع تاریخ به حساب آید.

 

وی در ادامه با بیان اینکه هدف بیهقی تاریخی بوده که برای همه اعصار و دوران ها بماند تصریح کرد: تاریخ بیهقی با غنای خود ویژگی بستر سازی را به وجود اورده است.

 

وی جنبه کاربردی را راز ماندگاری تاریخ ابوالفضل بیهقی دانست و افزود: منطق و سرشت تحولات سیاسی به خوبی در این تاریخ نمایان است.

 

انتهای پیام/