کمپوت محصولات باغ برجام به بازار آمد

روحانی: با برداشته شدن تحریم ها در باغ به روی مردم باز شده و یک عده دم در باغ آمده و می گویند که سیب و گلابی کجاست؟!

photo_2016-10-23_19-23-00