معاون فنی و عمرانی فرمانداری سبزوار از کشف جسد دو نفر از پنج مفقود قنات کسکن خبر داد.

حسین شاد با بیان اینکه با کم شدن حجم آب کار جستجو سریع تر انجام می گیرد اظهارداشت: جسد دومین مقنی مفقود شده در حادثه چاه ۱۶۰ متری سبزوار کشف شد که پس از بالا کشیدن ایشان، بررسی ها جهت شناسایی هویت ایشان انجام شد و مشخص شد جسد یافت شده متعلق به محمد همایی از مقنیان مفقود شده می باشد.همچنین اولین جسد یافت شده متعلق به امین کرابی میباشد