بعد از ادعای اصلاح طلبان مبنی بر اینکه امام حسین در صحرای کربلا با عمر سعد مذاکره کرد تا جنگی رخ ندهد این بار جریان اصلاحات در سبزوار در توهمی جدید امام حسین (ع) را تا پای بیعت هم با یزدید علیه لعنه هم پیش برده و عنوان کردند امام حسین در لحضات آخر به بیعت راضی شده و رفته اما این شمر بوده که نگذاشته این بیعت انجام شود.

به گزارش بصیر سبزوار،در جلسه ای با عنوان محرم در آینه امروز که با تلاش انجمن اسلامی معلمان سبزوار در حسینیه برغمدی ها برپا شده تا به نوعی محرم و قیام عاشورا را در قالب های امروزی تعبیر کنند محمد باقری از سران اصلاحات در سبزوار به عنوان سخنران این جلسه در صحبت هایی با بیان اینکه  دیدگاه من نسبت به بحث محرم و عاشورا به گونه ای دیگر استو امام حسین به ناچار شهادت را انتخاب کرده است سخن تمایل بیعت امام حسین با یزدید را مطرح کرده است.

 

شهادت اصلا با منطق جور درنمی آید

زیر سوال بردن مسله شهادت امام حسین و مقایسه آن با مصلوب شدن مسیح  دربخش  از توهین های این اصلاح طلب سبزواری است وقتی که شهادت را امری غیرمنطقی عنوان میکنند و آن را با حادثه به صلیب کشیدن مسیح مقایسه می کند ؛و این مسئله که امروز ما به عنوان عاشورا می شناسین را هنر دست هنرمندان تاریخ می داند که به این شکل درآمده است.

 

توهمات تا جایی پیش رفته که حل مسئله شهادت برایش شخت شده و بیان می کند :عشق به شهادت با منطق جور در نمی آید، یعنی چه؟ من این مطلب را اصلاً نمی فهمم. این که این مسأله آن قدر پیچیده است که نتوان تحلیل کرد که دیگر چیزی نمی ماند. چطور چیزی را که آدم نمی فهمد بگوییم که چون پیچیده است، نمی فهمیم. بعد به خاطر آن هم جان خود را کف دستش بگذارد. چنین چیزی امکان پذیر نیست. این هنری است که هنرمندان در طول تاریخ به خرج دادند و واقعاً هنرنمایی کرده اند.

 

دنیا دوستی امام حسین

دنیا دوستی خصلت دیگری است که باقری بر امام حسین وارد داشته و اینگونه می گوید:

اما اگر این هنر را به کناری بگذاریم، مطلبی را از دل این ها متوجه شده ام که مشکل این است که ما نتوانسته ایم پی ببریم امام حسین(ع) قبل از همه، دنیا را دوست داشت. برای داشتن دنیا، نهایت تلاشش را کرد. پیامبران؛ نخست برای ساختن دنیا آمده اند. در عرفان هم می گوییم کسی که دنیا را نداشته باشد، آخرت را هم قطعاً نخواهد داشت. این همه نعمت برای استفاده هرچه زیباتر ماست.