رئیس مرکز هلال احمر سبزوار گفت: ادامه عملیات منوط به فروکش و تخلیه آب درون میل چاه قنات است.

محمد علی جباری ثانی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه باتوجه به انسداد مسیر قنات در محل بیش از ۳۰ متر از ۱۶۰ متر میل چاه مملو از آب است و امکان انجام عملیات را با مشکل روبرو کرده است.

 

وی با بیان اینکه احتمال زنده بودن ۵نفر مفقود نزدیک به صفر است ادامه داد: گل لای موجود در مسیر و حجم آب احتمال زنده بودن این افراد را بسیار ضعیف کرده است.

 

جباری با اشاره به اینکه تیم غواصی آتش نشانی نیز ئر محل حاضر است و به محض مهیا بودن شرایط اقدام خواهد کرد ادامه داد: در حال حاضر شرایط برای اقدام به نجات محیا نیست.

 

انتهای پیام/