معاون استانداروفرماندارويژه شهرستان سبزواربرحضورمدعوين درجلسات شوراي آموزش وپرورش تاكيد كرد.

به گزارش بصیر سبزوار،احمدبرادران صبح امروز درجمع اعضای شورای آموزش وپرورش با اشاره به غیبت مکرربرخی اعضای اصلی جلسه اشاره وخاطر نشان کرد:این غیبت ها باعث می شود تا تصمیم سازی های این شورا معطل بماند.

وی درادامه با اشاره به سفر چندساعته وزیر آموزش وپرورش سبزوارفت :خوشبختانه این سفر دوساعته به سبزوار دستاوردهای خوبی به همراه داشته است .

 

فرماندار سبزوار ادامه داد :طی تماس تلفنی با معاونین وزیر قول مساعد برای حل مشکل فرهنگیان مازاد وتشکیل کلاسهای جدید به شرط عدم ایجاد اضافه کار وقرارگرفتن دوطرح آموزشی احداث هنرستان کشاورزی وتکمیل پروژه سالن هاشمی نژاد درطرحهای آموزش وپرورش مورد تاکید قرارگرفت .

 

مرتصی بینش مدیر آموزش و پروش سبزوار نیز در این جلسه با تاکید بر ساماندهی معلمان بیان داشت: ساماندهی نیروی انسانی به رغم کمبودها با قوت خوبی صورت گرفت .

 

وی همچنین اجرای پروژه مهر درسطح مدارس رایاداورشودوگفت :به رغم کمبود اعتبارخوشبختانه این طرح نیز به خوبی درسطح مدارس اجرا شده است .

 

بینش با اشاره به وظایف خطیر مدیران در مدارس اظهار داشت :احساس آرامش وامنیت در دانش آموزان از وظایف تعریف شده نظام آموزشی است که باید مدیران به آن توجه ویپه نمایند.