جهت رفاه حال زائرین،تلفن همگانی در مسیر نجف تا کربلا نصب میشود.

به گزارش بصیر سبزوار، همزمان با عظیم ترین پیاده روی جهان بمناسبت اربعین حسینی ، ۴۰۰ دستگاه کیوسک تلفن همگانی توسط مخابرات منطقه تهران و البرز در مسیر در مسیر نجف تا کربلای معلی جهت رفاه حال زائرین ارسال و نصب می شود