نماینده مردم سبزوار، جوین وجغتای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوزایراداتی که رهبر انقلاب بر قراردهای جدی نفتی گرفتند به طور کامل برطرف نشده است، گفت: این قراردادها صنعت نفت کشور را با ترفند جدیدی مستعمره می کند.

به گزارش بصیر سبزوار،حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار، جوین وجغتای در مجلس شورای اسلامی   اظهار داشت :در تمام تصمیم گیری های کشورباید توصیه های رهبری به عنوان الگوی عملی مد نظر باشد نه در حد شعار و حرف که به آن عمل نشود.

 

وی افزود: اگرمقام معظم رهبری می فرمایند جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغالزایی است، این موضوع باید عملیاتی شود.

 

مقضودی با بیان اینکه خام فروشی نفت با اقتصاد مقاومتی مطابقت ندارد، گفت: باید از فروشی نفت خام آن هم به قیمت پایین جلوگیری شود.

 

نماینده مردم سبزوار، جوین وجغتای در مجلس شورای اسلامی  در خصوص امضای قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC ، گفت:  نمایندگان مجلس و هیئت نظارت، باید قرارد های نفتی نظارت قانونی داشته باشند.

 

وی تصریح کرد: هدف از این کار استفاده از نظر نخبگان برای هم اندیشی در این قضیه است، تا وقایعی که در طول تاریخ  کشور، مثل قرارداد ترکمنچای اتفاق افتاد، مجددا تکرار نشود.

 

مقصودی اذعان داشت: اگر امروز معضل اقتصادی در کشور حکمفرما است و دچار بیماری اقتصادی شده ایم ، باید بدانیم راهکار برون رفت از این مشکلات، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی بوده که یکی از راهکارهای مهم آن، جلوگیری از خام فروشی نفت است.

 

نماینده مردم سبزوار، جوین وجغتای در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مراقب بود تا این معضلات اقتصادی ما را مجبور نکند که قراردادهایی منعقد کنیم که به ضرر کشور و ملت باشد.

 

وی ادامه داد: قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc ، در مجموع صنعت نفت کشور را با ترفند جدید و روش نوین مستعمره می کند.

 

مقصودی افزود: باید از انعقاد این قرارداها جلوگیری شود تا راهکارهای قانونی و ایراداتی که رهبر انقلاب بر این قراردها گرفتند، برطرف گردد.

 

نماینده مردم سبزوار، جوین وجغتای در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر اینکه دولت نباید در انعقاد این قرادها عجله کند ، بیان داشت: باید ایراداتی که رهبر انقلاب بر این قراردها گرفتند و مجلس هم بر آن تاکید دارد حل شده و قراردها ها طوری منعقد گردد که به وسیله آن مشکلات کشور برطرف شود.

 

وی در پایان گفت: دولت می گوید این ایرادها برطرف شده اما از نظر ما تا امروز این ایرادها به طور کامل برطرف نشده است.

منبع :آل نور