اجتماع بزرگ لبیک یا حسین با حضور جمع کثیر از شهروندان سبزواری و عاشقان ابا عبدالله در جوار امام زاده شعیب (ع) برگزار شد.

_mg_5001 _mg_5010 _mg_5033 _mg_5035 _mg_5038 _mg_5040 _mg_5044 _mg_5066 _mg_5069 _mg_5072 _mg_5074 _mg_5080