آیین چادر کشی حسینه قناد های سبزوار پس از ثبت به عنوان میراث معنوی ملی صبح امروز و به رسم دیرینه در آستانه ماه محرم برگزار شد.

_mg_4745 _mg_4751 _mg_4753 _mg_4759 _mg_4761 _mg_4785 _mg_4791 _mg_4815 _mg_4818 _mg_4822 _mg_4829 _mg_4831 _mg_4845 _mg_4865 _mg_4871 _mg_4882 _mg_4906 _mg_4943 _mg_4946 _mg_4960